Nasz zespół 

NASZA KADRA
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, kreatywnych, twórczych a przede wszystkim wykształconych nauczycielek, które zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w Przedszkolu oraz jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych przedszkolaków.W przedszkolu istnieje system kontroli metodycznej działań nauczycieli. Dyrektor przedszkola Alicja Śliwińska , sprawuje pieczę nad przestrzeganiem wysokiego poziomu prowadzenia zajęć zgodnie z wytycznymi programowymi. Dzięki temu zachowujemy najwyższą jakość edukacji i opieki.KIEROWNIK PLACÓWKI: AGNIESZKA PODEJMA

LISTA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA SŁONECZKO

ALICJA ŚLIWIŃSKA – nauczyciel Dyrektor Przedszkola

 

 

 

 

MONIKA SZEWCZYK – nauczyciel języka angielskiego – język angielski (4 razy w tygodniu) – właściciel Szkoły Językowej z Głogowa.

JUSTYNA ŚLIWIŃSKA – nauczyciel/ LOGOPEDA