Dla Rodziców

Oferta cenowa Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO”

Wpisowe  W momencie zapisania dziecka do przedszkola pobierane jest jednorazowe bezzwrotne wpisowe w wysokości 100zł – przeznaczone zostaje na zakup np. farb, bloków, wycinanek, klei, bibuły, kredek, plasteliny i wielu innych pomocy do prac plastycznych i zakup pomocy dydaktycznych

Uwaga!

W przypadku rodzeństwa wpisowe za drugie dziecko ulega pomniejszeniu o 50%!!!

Pakiety godzinowe:

Pakiet dziesięciogodzinny* 260 zł + wyżywienie/ 10 zł/ dzień
Pakiet ośmiogodzinny* 250 zł + wyżywienie / 10 zł/dzień
Pakiet pięciogodzinny 180 zł + wyżywienie(śniadanie i drugie śniadanie)               5 zł/dzień
Pakiet pięciogodzinny dla 6-latków 5-godzin za darmo + wyżywienie, każda następna godzina za 1 zł

Wyżywienie

*Wyżywienie: 4 posiłki dziennie(śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) – 10 zł
Stawka jest zwracana za każdy dzień nieobecności Dziecka – pod warunkiem zgłoszenia nieobecności telefonicznie lub sms na numer przedszkola do godzi 8:30.

Opieka w soboty – musi się zebrać grupa min 12 dzieci

Jedna godzina w sobotę 8,00 zł
Jedna sobota w miesiącu (z wyżywieniem) 50,00 zł
Wszystkie soboty w miesiącu (z wyżywieniem) 150,00 zł

Drodzy Rodzice
W przypadku uczęszczania dziecka w wybrane dni tygodnia opłaty uzgadniamy indywidualnie.

Dane do przelewu:
nr konta:
Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Głogowie

W tytule proszę podać Imię i Nazwisko Dziecka oraz miesiąc opłaty